Individualna obuka

za Aromakozmetičara

Individualna obuka vam omogućava radionice 1 na 1 sa edukatorom

Svi polaznici jednog ili više programa, pre početka obuke, dobijaju paket sirovina (etarska ulja, ambalaža itd.) koji im je potreban tokom rada i za vreme trajanja obuke.

Individualne obuke se mogu organizovati u prostorijama Centra Artisima Art u Beogradu ili online. Takođe postoji organizovanja obuke i u vašem gradu.

Vreme trajanja obuke zavisi od pojedinca, ali u proseku su potrebna 2 dana ili oko 10 sati obuke da bi pojedinac savladao osnovna znanja za aromakozmetičara.

Nakon završene obuke svi polaznici dobijaju sertifikate.

Svi polaznici koji su uspešno završili program obuke, nakon završetka dobijaju materijal u vidu skripti koji će im biti potreban za dalji rad i razvoj, zatim tehničku podršku, smernice i popuste kod dobavljača sirovina.

Formular za prijavu

Vaše ime*
Vaša eMail adresa*
Individualna obuka za aromakozmetičara obuhvata sledeće programe:
Nega koseNega licaNega telaAromaterapija
Propratna poruka: